Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zmorfologizowane procesy fonetyczne

Zmorfologizowane procesy fonetyczne to zjawiska językowe o charakterze fonetycznym (wymawianiowym), których występowanie jest ograniczone do pewnych kategorii (pozycji) morfologicznych. Przykładem może być oboczność ‑ew‑ // ‑ow realizowana m.in. w celowniku lp. jako –‘ewi // ‑owi. Dobór końcówki zależy w tym wypadku od poprzedzającej spółgłoski, jej miękkości lub twardości. Inne przykłady to: zanik spółgłoski r- w przedrostku roz-, np. ozgrzoło = rozgrzało; ‑j w bezokoliczniku zamiast ‑ćpisej, zrobij = pisać, zrobić (Śląsk), podwajanie spółgłoski n w przymiotnikowych formacjach słowotwórczych na ‑any, np. drewnianny, glinianny, szklanny itd.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS