Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Aspekt

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
ASPEKT W KASZUBSZCZYŹNIE funkcjonuje jak w innych jęz. słow., polegając na rozróżnieniu czasowników niedokonanych i dokonanych; pierwsze wobec drugich są zwykle bezprefiksalne i mają tylko  czas przyszły złożony, np. () bãdã pisôł, () bãdzesz pisôł itp. Kaszubszczyzna ma więcej niedokonanych czasowników tzw. podwójnie sufiksalnych, liczniejszych w odmianie lit., typu gadiwac║ gôdiwac : gadac (por. pol. pisywać : pisać), też prefiksalne typu dolatëwac : (do)latac; szczególnie charakterystyczny jest w środkowej kaszubszczyźnie typ kùpiewac : kùpiac, ùspòkòjewac : ùspòkajac czasowniki wielokrotne.  
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS