Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Bezokolicznik

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz

 
BEZOKOLICZNIK  W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. infinitiw, niepòzwóny nadżib)to forma nieodmienna czasownika, uznawana za podstawową, której wykładnikiem morfologicznym w kaszubszczyźnie jest sufiks ‑c, np. bëc, grac, jic, piec, rzec, stojec. W kasz. pd. i częściowo śr. doszło do przeniesienia z form czasu ter. jakości { L iloczas} samogłoski rdzennej na bezokolicznik, np. miéwac wg miéwô, chwôlëc wg chwôli itd. (wobec pónocnokasz. miewac, chwalëc itd.). 

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS