Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Bylaczenie

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
BYLACZENIE (bëlaczenié) oznacza wymawianie przez Bylaków l za ł, np. bél, bëla, bëlo; nazwa pochodzi od wymowy tego wyrazu. Proces zapisany w słowińskich zabytkach językowych i opisany już przez A. Hilferdinga (1856). Nie należy do cech normatywnej kaszubszczyzny, ale możliwy w tzw. stylizacji jęz. (np. u H. Derdowskiego czy J. Trepczyka). Z. Stieber podejrzewał, że to „późny germanizm fonetyczny, choć niewątpliwie wcześniejszy niż stwardnienie ń”, ale Z. Topolińska objaśnia przekonująco wewnętrznym rozwojem konsonantyzmu kasz.; za archaizm uznawał  K. Dejna. W piśmiennictwie właściwość tę widać m.in. u J. Drzeżdżona, Ł. Jabłońskiego, K. Muzy, A. Necla, M. Selina.
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS