Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Depluralizacja

autor: Edward Breza, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
DEPLURALIZACJA W KASZUBSZCZYŹNIE to proces, w którym wyraz traktowany jest jako l.p., choć forma ta w języku, z którego została zapożyczona, była l.m., np. cherubin i serafin przejęte z jęz. starohebr. (pluralia tantum), Ewanieliô z gr. Euangelia (l.m.), Biblëjô z gr. Biblia (l.m.), data, errata, premia z łac. (l.m.), Eskimòs z ang. Eskimo (l.p.), Eskimòs (l.m.), fùks (r. m.) ≤ fùksë plt. ‘fuksja’ .
 
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS