Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Dysymilacja

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
DYSYMILACJA W KASZUBSZCZYŹNIE (odpodobnienie, kasz. rozszlachòwanié) jako przeciwieństwo asymilacji dotyczy różnych typów spółgłosek w bezpośrednim sąsiedztwie lub od siebie oddalonych, przy czym przykłady je ilustrujące mogą wykazywać zróżnicowanie geogr.: a) wargowe: kafólc ‘pajda’ (Puckie)║ fafólc, bùmacz (śr.)║ mùmacz, bùrkòtturkòt, Wabrzińc (Jastarnia)║ Wawrzińc, gąbierzëc sã ‘wypaczać się’║ wąbierzëc sã; b) zębowe: smùlëc sã║ cmùlëc sã, tëmrôk ‘deska wozu’ (Przyjez. Raduńskie)║ tëmrôt; c) dziąsłowe: bãbel (pn., Sianowo)║ bãben, czôrlina (pd.)║ czôrnina, òczelnica (śr., pd.)║ òczennica, srébło (pd., śr.)║ srébro, swiôrczëc (Zabory)║ swiôdczëc; d) tylnojęz.: kcec (śr., pd.)║ chcec, klëchac (Wejherowskie)║ chlëchac i powsz. letczi, letkò, chtokto. Dysymilacji służą tzw. spółgłoski wstawne.
 
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS