Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Dźwięczność

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
DŹWIĘCZNOŚĆ W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. zwãcznota) wiąże się z drganiem wiązadeł głosowych przy artykulacji głosek: obligatoryjna dla samogłosek, fakultatywna dla spółgłosek, wyzyskiwana fonologicznie, tzn. różnicująca znaczenia, np. dóńc : tóńc, dwòje : twòje, kòsa : kòza (upodobnienia).
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS