Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Ewolucja kaszubszczyzny

 

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
EWOLUCJA KASZUBSZCZYZNY jest oczywista. Niektóre archaiczne cechy kaszubszczyzny wycofują się: 1. nawiązujące do jęz. połab.: ‘ar ≤ *ŕ (sonant.), np. miartwi (por. pol. martwy); zlanie się sonantów *l i *l’, np. miôłniô obok môłnia, *TorTTarT, np. parmiéń (por. pol. promień), nadto ruchomość na rzecz stabilizacji akcentu; 2. nawiązujące do jęz. pol.: dawne północnopol. - ≥ re- i - ≥ je-, np. remię, jeskùlëca; też dawne wielkopolskie ‑k, ‑c ustępują na pd. Kaszub na rzecz ‑ek, ‑ec, np. kotek, krawiec (jery w kaszubszczyźnie); ř z *ŕ itd. Mniej więcej do 1900 istniał iloczas. Liczne są innowacje. Najstarszą była zmiana *ę (nieprzegłoszonego w Q) ≥ i, (najpierw į nosowe, krótkie i długie), dokonane w XII w., na co wskazują zapisy typu Mislicyn 1209, Prusicino 1279, utrwalone w  Gościcino i Gostycyn, dosignie, jagnica, midzy (Krofej 1586). Tzw. kaszubienie (np. sedzec) mogło zajść w XIII w., poświadczone zostało w tłum. Krofeja (1586). Najpóźniej w poł. XVII w. powstało szwa kaszubskie (ë), poświadczone przez Pontanusa, np. trzemac, urechlenie. Specyficznie dziś kasz. (daw. też Krajna i Bory) tzw. afrykatyzacja kg’ w č з, np. taczé nodżi, mogła zajść już w XVI w. (np. Radczi ‘Radki’ 1593), a została poświadczona nielicznymi przykładami przez A. Hilferdinga, gdy nie zauważył jej F. Ceynowa. Zmianę łl bylaczenie, np. lowic u Słowińców w pełni oddają teksty Hilferdinga, wspomina ją Ceynowa i rejestruje Bronisch.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS