Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Fleksyjne formy analityczne

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
FLEKSYJNE FORMY ANALITYCZNE w deklinacji oznaczają wyrażanie przypadka za pomocą  przyimka i końcówki (fleksja), natomiast w koniugacji reprezentują je formy gramatyczne co najmniej dwuwyrazowe, jak czas przeszły i  zaprzeszły. 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS