Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Fonologia kaszubska

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
FONOLOGIA KASZUBSKA pojawia się w pracach Z. Stiebera (w: Rozwój fonologiczny języka polskiego), Z. Topolińskiej (słowińska z Kluk z 1961, kasz. w tekstach i Opisach fonologicznych punktów OAJ, ujęcie diachroniczne w A Historical Phonology...) – i W.A.L. Stokhofa o Klukach i Główczycach. Wyzyskał to Z. Sobierajski we wstępie do Słownika gwarowego tzw. Słowińców... Elementy takiego opisu znajdujemy też u G. Stone’a. Opis fonostatystyczny przedstawił B. Rocławski.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS