Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Gwara borzyszkowska

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
GWARA BORZYSZKOWSKA wokół wsi Borzyszkowy na Gôchach – zbadana w 1904 przez K. Nitscha – „ma prawie wszystkie typowe cechy kaszubskie, z wyjątkiem ruchomego akcentu. Na zachowanie się ich wpłynął prawdopodobnie brak bezpośredniej styczności z dialektami polskimi...”, a od reszty pdkasz. odróżnia ją m.in.: wymowa *v jako u, uœda (przed Q zostaje v, np. vós, vóš); to u zanika po g x: gœzзe, jak też v’ w grupie sv’, np. siat, siińa; miękkie m’ bez ń, np. medvyc, ale daw. zdradza typ smyk ‘śnieg’; dyftongizacja w nagłosie, po wargowych i tylnojęz. nie tylko daw. krótkiego *ǒ, ale i *ó z daw. długiego ō, np. buól, ale brak dyftongizacji u, np. kula, mucha; tzw. szwa, czyli ëǐ ў oraz ǔ, np. lepa, żeda, grebi. (gwara gôskô)
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS