Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Gwara brusko

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
GWARA BRUSKO-LEŚNIEŃSKO-WIELEWSKA na pd. Zaborach (Brusy, Leśno, Wiele) została opisana m.in. przez K. Nitscha w jego Dialektach polskich Prus Zachodnich (1907), gdzie m.in. cechy: 1. brzmienie *ǐ jako wysokie i okrągłe ў czy ǔ; 2. zastępowanie tego dźwięku po l przez i; 3. rozróżnianie dop. l.p. od mian. l.m. w tematach na spółgłoskę tylnojęz. dekl. III, np. typ matcie, w nodzie (też z poematu H. Derdowskiego), i wpływ tego na tematy I i III deklinacji na ‑s, ‑z, np. dop. kòsu, kòzu, a mian. kòse, kòze; 4. brak form bez e ruchomego typu bùdink, krawc; 5. ścieśnione a jako ó, np. ptóch, a ścieśnione e jako y, np. mlykò; 6. brak bądź zachwianie użycia formy dwie, np. dwa matcie; 7. akcent jeszcze inicjalny, ale często paroksytoniczny itd. System gram. i jednolitość całości mocno była zachwiana, zwł. na wsch., gdzie brakowało nawet kaszubienia. (gwara zaborska).
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS