Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Gwary kaszubskie

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
GWARY KASZUBSKIE na obszarze Kaszub (Kaszëbë), dziś w woj. pomorskiego trzeba potwierdzić fakt dużego  zróżnicowania wewnętrznego kaszubszczyzny; F. Lorentz wyróżniał aż 76 gwar, m.in.: borzyszkowska, brodnicka, brusko-leśnieńsko-wielewska, bylackie, goręczyńska, górska, gôskô, grabowska, jastarnicka, kabackie, luzińska, słowińskie, zaborska (krubańska), żarnowiecka. Uwaga: W hasłach tych zwykle dane historyczne, gdy liczne systemy fonologiczne z tekstów współczesnych reprezentujących wiele wsi z całych Kaszub wyprowadza Z. Topolińska.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS