Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Iloczas

 

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
ILOCZAS W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. jiloczas, dołżëna) dla daw. badaczy i dla F. Lorentza był w kasz. pewnikiem, który podważył Z. Stieber dowodząc „nieścisłości” uwag na ten temat G. Bronischa i F. Lorentza. Iloczas fonologiczny zaginął ok. 1900 z powodu silnego akcentu. Śladem po nim jest zachowanie na północy długości wokalizmu w rdzeniu praesentis i krótkości w innych formach czasowników III i IV koniugacji (A. Leskiena), wyrażające się w alternacjach typu gôdô : gadac, spiéwô : spiewac. Potwierdzały to potem badania H. Popowskiej-Taborskiej i Z. Topolińskiej, a dla słowiń. W. Stokhofa.
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS