Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Jezyk folkloru

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
JĘZYK FOLKLORU W KASZUBSZCZYŹNIE, tj. pieśni, zagadek, przysłów, oracji, bajek itp. jest mało zbadany, ale na pewno zawiera cechy normalnie rzadkie w gwarze czy elementy obce danej gwarze, m.in. z powodu „wędrowania” tego rodzaju tekstów; to swoista artystyczna odmiana gwarowa. Bernard Sychta przynosi sporo wyrazów z poezji lud., np. kòminôszk, wyrazów niezrozumiałych, np. w raczbie òrdédé i òsésé, przyśpiewkach, np. gałganic ‘coire’ czy sudi, próbach biegłości jęz., np. Żelazo ò żelazo wëżelazowało sã, odliczankach, np. Ùkùczka pòdrukùczka, dze je starô klukùczka itd.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS