Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Jezyk pomorski

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
JĘZYK POMORSKI termin wprowadzony przez S. Ramułta w Słowniku języka pomorskiego, czyli kaszubskiego (K. 1893), aby „dać wyraz zapatrywaniom moim na stanowisko kaszubszczyzny w gronie języków słow., a zarazem przypomnieć niedobitkom Pomorzan stare a piękne ich nazwisko”. Nawiązał do tego F. Lorentz w Gramatyce pomorskiej (1927), a za nim F. Hinze, wprowadzając go obok „pomorszczyzna” na określenie „języka tubylczych Słowian, siedzących w pn. części tzw. Prus Zach. i w części wsch. niem. Pomorza”, choć „nie jest znana ludowi miejscowemu” . 
 
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS