Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Kaszubienie

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
KASZUBIENIE (kasz. kaszëbienié) ma dla językoznawcy wartość konstytutywną przy potwierdzaniu występowania kasz. mowy. Określa się tak zmianę spółgłosek ś, ź, ć, na s, z, c, dz, np. sedzec, scana, zemia (pol. siedzieć, ściana, ziemia), która dokonać się mogła między XIII i XVII w., najwcześniej w 2. poł. XII w., tj. po przejściu *ť *ď w ć з’, a przed zmianą krótkiego i w (szwa kaszubskie), które pojawia się tylko po spółgłoskach twardych, a jest np. c, зc. K. zostało filol. poświadczone u Krofeja (1586), np. cemny, dzecach, niedzele swięta, spiewany. Przyczyną k. jest tendencja do uproszczenia systemu spółgłoskowego w zakresie elementów niewystarczająco zróżnicowanych, tj. syczących s z c з, szumiących š ž č з (dawniej powszechnie palatalnych) i ciszących ś ź ć з’; kaszubszczyzna ostatni szereg w pełni zdyspalatalizowała, gdy pozostały pol. obszar jęz. w pełni spalatalizował. Zjawisko to cofa się na pd., na Zaborach, np. w spieszczeniach babùś, babùsia, dziaduś.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS