Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Labializacja

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
LABIALIZACJA W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. labializacëjô) to zaokrąglenie warg przy wymowie samogłosek, związane z dyftongizacją, właściwość gwar Polski pd.-zach., w kaszubszczyźnie fonologiczna, tj. różnicująca znaczenia, np. na pôlu [m.in. wym. polu] ‘palu’ : na puolu ‘polu’, płot : puot ‘pot’.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS