Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Metateza

autor: Ewa Rogowska - Cybulska, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
METATEZA W KASZUBSZCZYŹNIE (przestawka, kasz. przestawienié) polega na przestawieniu w wyrazie kolejności głosek lub sylab: a) bezpośrednio ze sobą sąsiadujących (metateza bezpośrednia), np. pòwróz pòrwóz (Puckie) ║ prowóz (Zabory), arbatarabata (Kępa Żarnowiecka), zaradela (Puckie, Zabory) ║ razadela (Puckie), b) niesąsiadujących ze sobą (metateza na odległość), np. saradela (Gochy) ║ saladera (Borowo w Kartuskiem). Jest to proces stosunkowo rzadki, typowy dla gwar, toteż jego rezultaty raczej nie wchodzą do kaszubszczyzny lit. Wyższą frekwencję w kaszubszczyźnie lit. niż w gwarach kasz. ma natomiast brak metatezy ps. grupy TǎrT w TorT (czyli jedynie jej wzdłużenie w TarT). Odczuwanie tego procesu jako cechy typowo kasz. sprawia, że oprócz dawnych, znanych z gwar (zwł. pnkasz., rzadziej śrkasz.) form bardawica, bardówka ‘brodawka’, marwiszcze ‘mrowisko’, parmiéń ‘promień’, parpac ‘paproć’, skarnia ‘skroń’ itp. w twórczości kasz. pisarzy występują neologizmy archaizujące, np. barń ‘broń’, warbel ‘wróbel’. Natomiast rezultatem traktowania wyrazów z nieprzestawioną grupą TarT jako form gwarowych są hiperpoprawne formy grónk za garnk ‘garnek’, grósc za garsc ‘garść’ (hiperyzmy jęz.).
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS