Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Odnosowienie

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
ODNOSOWIENIE W KASZUBSZCZYŹNIE (denazalizacja, kasz. òdnosowienié) zachodziło w ostatniej fazie istnienia gwar słowińskich i gwar kabackich, a poza tym żywe jest to na zach. Kartuskiego, na obszarze wsi: Klukowa Huta, Sulęczyno, Gowidlino, Sierakowice, Kowale, Kistowo, Łączyno, Zawory, Zgorzałe, Brzeźno, Skorzewo, Lipuska Huta, Zapceń, Kiełpino, Stara Huta, Kujaty, gdzie np. dabòwi, jazëk, wabórk, zabë, z czym często wiąże się zmiana barwy typu jozëk, zobë – i dochodzi do identyfikacji dźwiękowej typu wós ‘wóz’ i wós ‘wąs’.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS