Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Okolicznik

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
OKOLICZNIK W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. òkòlnik) miejsca, czasu, sposobu, przyczyny itd., czyli część zdania określająca zasadniczo okoliczności czynności, wyrażany jest – jak w jęz. pol. – rzeczownikiem lub inną częścią mowy (w ich roli) oraz bardzo często wyrażeniem przyimkowym, np. Kòl stołowi nodżi leżi jigła. Naszi jachelë naw goscënã. Bardzo często o. to połączenie przyimka z rzeczownikiem w miejsc., np. Mieszkóm w lese. – lub przysłówek, np. Jaskùleczczi lôtają dzys niskò. Të sã jesz bòską nachòdzysz. Bãdzëta le terô chwilkã cëszkò. Òni le dzéń w dzéń balëją. Podobnie jak przy ® dopełnieniu częsta dla o. jest wymiana formy przypadkowej na połączenie przyimka z rzeczownikiem w określonym przypadku, np. Drëdżégò dniaNa drëdżi dzéń òn przeszedł sóm. NocąW nocë zwònë zaczãłë bic. ZëmąÒb zëmã je mało robòtë.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS