Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Orzeczenie

autor: Marek Cybulski, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
ORZECZENIE W KASZUBSZCZYŹNIE podobnie jak w pol. wyrażone jest przez osobną formę czasownika, częściej jednak występuje w stronie biernej, np. Tatk je przëjachóny ‘przyjechał’; Òn to mô zrobioné ‘zrobił’. W zdaniach bezosob., gdy w pol. używamy tzw. czasowników niefleks., w kaszubszczyźnie często występują czasowniki modalne bez podmiotu, np. W naszim krómie mòże wszëtkò kùpic; pol. W naszym sklepie można wszystko kupić. W o. złożonym (imiennym) orzecznik rzeczownikowy częściej niż w pol. stoi w mian., np. Kaszëba béł mój tatk (B. Sychta); Òn je ju chłop; pol. On jest już mężczyzną, natomiast o. przymiot. niejednokrotnie przybiera postać krótką nieodmienną, np. Mëmka je zdrów; pol. Mama jest zdrowa.
 
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS