Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Polonizm

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
POLONIZM (kasz. pòlonizna) to wyraz lub konstrukcja gram. przejęta z jęz. pol. Ze względu na niemal 10 wieków rozwoju razem z jęz. pol. jest ich w kaszubszczyźnie sporo, które zresztą dla wspólnej genezy trudno wyodrębnić. Najłatwiej o nie w słownictwie z frazeologią, np. dreszcze za dergòtka, drżączka, ògrôżka; listonosz za brifka, lëstowi; òspa za òspice, gòsceje; nie bëc w cemiã biti (Derdowski), miewac zagraniô, przerastac kògòs ò całé niebò, kląc jaż ùszë wiãdną itd. Mimo wszystko więcej ich spotyka się w kaszubszczyźnie lit., gdzie częściej pojawiają się tzw. ® internacjonalizmy. 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS