Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Przymiotniki krotsze

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
PRZYMIOTNIKI KRÓTSZE W KASZUBSZCZYŹNIE: a) rodzime, słow.: gòdzén, nôłożen ‘zwyczajny, przywykły’, wôrt, zdrów, krziw i żiw tylko we fraz., np. bëc krziw (kòmùs), żiw; ich kasz. specyfiką jest możliwość używania w r.ż. i r.n. oraz w l.m., np. òn(a), òno je rôd, òni są redzy; òni bëlë winién; b) zapożyczone z niem. apart ‘osobny’, gwës ‘pewien’, karsz ‘dumny’, fòrsz ‘przystojny’, fejn ‘ładny’, klôr ‘jasny’, luz ‘wolny’ (odmiana przymiotnikowa).
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS