Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Schemat opisu wsi

Wieś dziś

Ø Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.:  
Ø Przymiotnik od nazwy wsi:
Ø Nazwa mieszkańców:
Ø Gmina:
Ø Powiat:
Ø Województwo:
Ø Położenie:
Ø W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ... .
Ø Parafia:
Ø Ludność:
Ø Liczba domów:
Ø Powierzchnia wsi:
Ø Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym itp.
Ø Wsie sąsiadujące:
Dane statystyczne za:
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS