Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Spójniki

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
SPÓJNIKI W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. wiązniczi, wiążënë) podobne są w kasz. do pol., ale jest ich mniej i mają swą specyfikę: a) w odmianie lud., np. słowiń. ga ‘gdy’, ‘jak’ i kaszubsko - słowińskie ‘wszak, ponieważ’; jest arch. abò i wariantowe do pol. jeżeli kasz. (ë)żlë czy do stpol. gwoli kasz. wòlim ‘dlatego’: Wòlim tegò dzecë bãdą (Gochy). Można dość łatwo rozgraniczyć spójniki współrzędne od podrzędnych, ale ogólnie są one słabiej wyspecjalizowane, a zatem wielofunkcyjne, jak np. i, a, ; b) właściwe ® kaszubszczyźnie lit., np. notowane w Gramatyce pom. F. Lorentza: abë, czë, chtëren, czëlë, gdë, a więc wspólne z pol. Zrzeszeńcy z upodobaniem stosowali osobliwe i wielofunkcyjne jiże .
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS