Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Stopniowanie przymiotników

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
STOPNIOWANIE W KASZUBSZCZYŹNIE przymiot. i przysł. przebiega w kaszubszczyźnie analogicznie jak w pol.: a) jeśli temat kończy się dwiema spółgłoskami, wtedy częściej przyr. ‑észi, np. cwiardzészi obok cwiardszi, pùscészi obok pùstszi; b) w stopniu wyższym niektórych wstawia się dysymilacyjne ‑g‑, np. drogszi, strogszi;c) stopień najwyższy tworzy się archaicznym przedrostkiem nô-, np. (nô)barżi. W stopniu wyższym i najwyższym ‑ej ≥ ‑i║ ‑y.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS