Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Strona

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
STRONA W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. ùstôw: òdsebny ‘czynna’, nasebny ‘bierna’, dosebny ‘zwrotna’) wyraża relacje między podmiotem i dopełnieniem a orzeczeniem. W ujęciu tradycyjnym kasz. niczym szczególnym się tu nie wyróżnia, np. Robòta je robionô. Robòta òsta zrobionô – ewentualnie tylko większą w odmianie mówionej frekwencją strony biernej, mianowicie od czasowników nieprzechodnich, wynikającą z interferencji jęz. niem., np. typ oni są jidzony (niem. sie sind gegangen), on je wëjachóny (niem. er ist ausgefahren)
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS