Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Szyk wyraz

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
SZYK wyrazów w kaszubszczyźnie nie jest dowolny, ale dość swobodny, swobodniejszy niż w pol. Podkreślić można większą regularność występowania przymiot. przed rzeczownikiem, np. To bëła jedna ładnô, piãknô panna. Nen stôri, kùlawi prachôrz..., Bednarzów syn ùczi sã ù òjca za bednarza, ale typ bot. ùkropnik pszczeli, nazwa Górë Piôskòwé itp. W liczebniku stanowiącym zestawienia obok szyku dwadzesca szesc możliwy jest szyk szesc dwadzesce, znany też w stp. Imię poprzedza nazwisko, a zatem jak w jęz. pol.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS