Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Tryb rozkazujący

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja Małgorzata Klinkosz
 
 
TRYB ROZKAZUJĄCY W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. spòsób, trib rozkazowny, rozkazownik) w kasz. tworzy się jeszcze obocznie w sposób archaiczny z końcowym ‑i obocznym z ‑ë, zwł. na samej pn., np. nies(ë), nies(ë)ta, robi║ rób, robita║ róbta. Rozk. od czasownika pójść: pój║ pój sa, pój le sa; poświadczony już w XVII w.
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS