Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Wokalizm

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja Małgorzata Klinkosz
 
 
WOKALIZM W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. wokalëzna) dla całej kaszubszczyzny, tj. nie bacząc na lokalne różnice, przyjąć można następujący: samogłoski ustne: niskie a, średnioniskie e, ô, o, średniowysokie é, ó, wysokie i, u oraz ë, czyli tzw. e centralne. Dochodzą do tego dwa fonemy samogłoskowe nosowe: ę (pn.) ║ ã (śr. i pd.) oraz ą. Wymowa części samogłosek kasz. różni się nieco od odpowiednich ogpol., zwł. w pozycji zależnej (np. przed spółgłoskami m, n, ń, także przed ł, l, r, j), ale bliżej należy opisać samogłoski niemające w niej współcz. swoich odpowiedników, mian. ô, é, ó, ë, ã .
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS