Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Wskaźniki zespolenia

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja Małgorzata Klinkosz
 
 
WSKAŹNIKI ZESPOLENIA W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. wskôzywôcze zrzeszeniô) należą do wyrazowych wykładników stosunków składniowych. Dzielą się na spójniki i zaimki względne. Można wyróżnić wśród nich obce językowi pol.: acz, bëlno, blós, doch, ëż,, kùli, czy wariantowe wobec pol.: ażle, jeżle, dlôcz, dlôte, ë, skòrno. Część z nich właściwa jest tylko kaszubszczyźnie lit.: abë,, bądz, chtëren, czëlë, gdë, więc. Odmienne są funkcje niektórych wspólnych z pol.: , co, jeno.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS