Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Wykrzykniki

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja Małgorzata Klinkosz
 
 
WYKRZYKNIKI W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. krzikniczi) w Zarésu Ceynowy dzielone są według wyrażanych uczuć, a zatem radości, np. ju-cha, didlum daj, tra la la, la la; smutku, np. ach ò jé, zdziwienia, np. wéjta le, wéj le, wzgardy, np. be be, fùj, tfùj, tfi. Specjalny typ stanowią przywołania bądź zawołania na zwierzęta: a) konie: hiszka hisz, hisz; czuder, hòjt ‘w prawo’, ksobie, links ‘w lewo’, hije ‘naprzód’; b) krowy: kruszka krusz krusz; mùża mùża; c) kozy: mac mac; d) owce: baszka, basz basz; e) świnie: bùczka, bùcz bùcz; f) koty: miska mis mis, pùjka pùj pùj; g) gęsi: pila pil pil; h) kaczki: kaczka kacz kacz; kury: tipka, tip tip. Potwierdza je zwykle Słownik Ramułta, w części też Sychta SGK, a niektóre występują też w innych gw.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS