Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Zgoda

ZGODA

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie fotografii obiektów muzealnych w internetowym przewodniku po gwarach polskich (opracowywanym przez zespół pod kierunkiem prof. Haliny Karaś z Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Kultury Języka). Projekt ma charakter niekomercyjny (będzie ogólnodostępny na stronie wskazanej przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS