Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Gwary słowińskie

Gwary słowińskie - mowa Pomorzan-Kaszubów, którzy do poł. XIX w. zamieszkiwali okolice jez. Łebsko i Gardno. Wskazywały na pewną zbieżność z kaszubskimi gwarami północnymi, m.in.: znaczna liczba wyrazów i nazw własnych zawierających grupę TarT, np. warna; wyrazy i nazwy zawierające pom. grupę oł w miejsce pierwotnych sonantów l ľ, np. doug’e; występowanie i w miejsce ps. ę, np. wicy ‘więcej’ , oraz tzw. bylaczenie, ruchomy i swobodny akcent wyrazowy oraz silny akcent dynamiczny powodujący zanik samogłosek nieakcentowanych oraz dyftongizację samogłosek akcentowanych. Przeprowadziła ona kasz. zmianę k’ g’ (miękkich) w č з’ w bardzo ograniczonym zakresie.Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS