Mapa serwisu | Hutków

Dzieje wsi Hutków

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Miejscowość pierwszy raz została zanotowana w 1827 r. (w zapisie: Chutków). Nazwa pochodzi od rzeczownika hutka; zapis przez ch może być hiperstaranny, spowodowany unikaniem ukraińskiego h.

Pod koniec XIX w. wieś liczyła 519 mieszkańców, w tym 499 katolików, 9 prawosławnych i 11 żydów. Można zatem uważać, że w XIX w. skład narodowościowy wsi był prawie zupełnie jednolity, wieś była polska. W czasie II wojny światowej Hutków, podobnie jak wiele innych miejscowości Zamojszczyzny, dotknęły masowe wysiedlenia i wywózki do obozów koncentracyjnych, jako że zgodnie z planami hitlerowców Zamojszczyzna miała być pierwszym w Polsce regionem osiedleńczym dla Niemców.


Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I—XV, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1888—1902.

Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany, pod red. K. Rymuta, t. III, Kraków 1999, s. 515.

Jan Grygieł, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939—1944. Szkice, wspomnienia, dokumenty. Red. naukowa i wstęp Zygmunt Mańkowski, Warszawa 1985.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS