Dialekt śląski | Kultura ludowa (wersja rozszerzona)

Kultura ludowa

Elżbieta Krasnodębska
Spis treści
Wstęp
Budownictwo wiejskie
Wnętrza i wyposażenie domu
Kuchnia śląska
Strój ludowy
Obrzędowość doroczna
Obrzędowość rodzinna
Sztuka ludowa

 

 

 

 

Wersja podstawowa

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS