Kaszubszczyzna | Kaszuby północne | Dzieje wsi Łężyce

Dzieje wsi Łężyce

Karolina Serkowska
fot. Krzysztof Zabiegliński
 
 
 
Wieś wzmiankowana w XVII wieku. Miejsce intensywnych walk we wrześniu 1939 roku i podczas wyzwalania Gdyni w marcu 1945 roku. Niedaleko jednostki wojskowej znajdują się ruiny stanowiska dalmierza niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Ładnie utrzymany cmentarz z pomnikiem żołnierzy polskich (1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte) i radzieckich. Na cmentarzu w bratnich mogiłach spoczywa 4281 żołnierzy, którzy zginęli w okolicznych miejscowościach: Koleczkowie, Bojanie i in. Osobny pomnik ufundowany przez gminę Wejherowo z krzyżem prawosławnym.

W okolicach wsi, mimo jej położenia w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, znajdowało się przez kilkadziesiąt lat składowisko odpadów komunalnych. Dzięki finansom unijnym oraz działaniu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki w roku 2005 został oddany w tym miejscu do użytku Zakład Utylizacji Odpadów "Eko dolina" (obecnie Eko Dolina sp. z o.o.). Obok zamkniętego składowiska powstały budynki sortowni i kompostowni oraz nowa kwatera składowa odpadów.
 
W Łężycach w połowie XIX w. przyszli na świat zasłużeni księża i naukowcy, bracia Juliusz i Gustaw Pobłoccy. Łężyce są też gniazdem rodowym zasłużonej rodziny Roszczynialskich; Edmunda, proboszcza parafii Świętej Trójcy w Wejherowie, animatora życia kulturalnego i oświatowego, Hipolita, działacza niepodległościowego w okresie zaboru pruskiego, a w okresie międzywojennym wójta Rumi - Zagórze.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS