Kaszubszczyzna | Kaszuby północne | Wieś Łężyce dziś

Łężyce dziś

Karolina Serkowska
fot. Krzysztof Zabiegliński
 
 
Nazwa wsi oraz jej postać w regionalnym języku: D. i Msc. Łãżëce, Łãżëców, Łãżëcach.
Przymiotnik od nazwy wsi: łãżëcczi.
Gmina: Wejherowo.
Województwo: pomorskie.
Położenie: w powiecie wejherowskim, niedaleko Gdyni, 11 km na płd.-wsch. Od Wejherowa.
Parafia: pod wezwaniem św. Szymona w Lipnicy Koleczkowo.
Ludność: 407 osób.
 
Pierwsze zapisy sugerują formę Łęczyca lub Łęczyce, późniejsze Łężyca, Łężyce. N. od *łąk-//łęk-, por. łąka, łęk lub łąg, łęg, z suf. –ica lub –ice.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS