Kaszubszczyzna | Kaszuby północne | Dzieje wsi Starzyno

Dzieje wsi Starzyno

Karolina Serkowska
fot. Roman Drzeżdżon
 
Pierwsze wzmianki o Starzynie (z roku 1207) wymieniają wieś jako własność cystersów oliwskich (darowizna księcia pomorskiego Sambora I). W roku 1772 Starzyno znalazło się na obszarze administracji zaboru pruskiego i pozostawało w nim do 1918 roku. Przed 1920 wieś nosiła nazwę niemiecką Groß Starsin, dawniej Starrin. Po I wojnie światowej należało do ówczesnego powiatu morskiego II Rzeczypospolitej. Wraz z sąsiednimi Sulicicami była jedną z najbardziej rdzennych kaszubskich miejscowości powiatu puckiego i zarządzana przez polskiego dziedzica. Trwanie mieszkańców przy kaszubskości doprowadziło (poprzez administrację pruskiego zaborcy) do niekorzystnego poprowadzenia powiatowej linii kolejowej do Krokowej (linia ominęła Starzyno i Sulicice).
 
Na terenie wsi znajduje się murowany kościół barokowy z 1649 roku ufundowany przez opata oliwskiego Aleksandra Kęsowskiego z cennym wyposażeniem, pozostałości starego folwarku, brama wjazdowa z 1 poł. XIX wieku, wieża przy bramie wjazdowej pochodząca z początku XIX wieku z zegarem sprzed prawdopodobnie XVI wieku, spichrz piętrowy z XVIII lub XIX wieku, ruiny kuźni, dawnej śrutowni pochodzącej z końca XVII wieku.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS