Kaszubszczyzna | Kaszuby północne | Tekst gwarowy 3

Tekst 3 - O kaszubskiej literaturze

Małgorzata Klinkosz, Karolina Serkowska
fot.: http://worldlanguages.wikia.com
 
 Roman Drzeżdżon - ur. w 1972 w Starzynie – kaszubski poeta, pisarz, humorysta i dziennikarz, pracownik Muzeum Ziemi Puckiej, współzałożyciel kaszubskiego kabaretu "Fif", jeden z inicjatorów powstania kaszubskiej grupy literackiej ZYMK (Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich - Spotkanie Młodych Autorów Kaszubskich). Publikuje w języku kaszubskim. Napisał m.in.: Czile slów, Klëka albo kaszubskie ABC, Dzëczé gãsë.
 
Reporterka włada kaszubszczyzną środkową.
W tekście kolorem czerwonym oznaczono głoskę szwa - ë


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Kaszëbska lëteratura cali czas so rozwijy, łena nie stoji w mylu, nie stoji na placu i nie zdrzi, co so dza cziedëś tam pszódë lat leno ju wida że mlodi lëdze pojicë cze prozajicë łeni wzyrają do pszotku i nawetka jak bierzą z historeji kaszëbszczi czë kulturë kaszëbszczi to łeni to rozmieją łettforzëc, dopasowac do dzysdniowëch czasów, a niechtërny jiż wzyrają dalij. Niechtërny gydają że jem felietonista, niechtërny gydają że prozajika, a jy gydaja, że ju nie je ani tim, ani tim, ani tim. Płeytą to ju biwóm, prozajika tak płe prywdze to ju nie jem bo ni móm niżódnyłe dokyzu prozatorśćiło taćiło bëlnyło wiksziło napisóny, no a felietónë jy lybia. Ale czë jem felietonistą to niech łeceniwają jinszi cziëtyńcowie, nie jy. Jy teryska czil łed jedny bialczi że: „A! Kaszubi to nie mają porządnej literatury, a tam w ogóle nie macie literatury”. Jy so z niom zaczął sztrydowac, ale c|inszko bëlo mie so sztridowac, łena tak mje so wëdywa że nie czëta za wiele kaszëbszczi lëteraturë i temu muszimë robic dolmaczënczi i tisz publikowac płe polsku te słeje dokyzë, płe anielsku, płe francësku, płe niemiecku i tak dalij.

A jaci nywiãkśi drãgłetë my pisyś kaśëbśći?

Kaszëbści? Może nie teryska nie z wëdywanim, bo wëdywiznów je dosc wjele, młeże so nawetka wëbrac, z dëtkama tysz je jakosz to jidze, chłec młeglo bë bëc lepij, ne... nie wim ne, młeże sz czasa, be më ni mómë niżódniło pisyrza tak płe prywdze chtëren bë byl warkłewim pisyrza, chtëren be blós to robil, co łen bë miyl robic, to znaczi pisac. Nie, wszëtce tak po prywdze, chtërnëch znaja teryska majóm jakąś robota warkłewóm, dopirze zmarchowóny wieczór pszëchydajom i sydajom jisz i piszom do dwanysti czë do pierszij w nocë, ne i to tisz so przeklydy poznij na jakość ni. Szkłeda. Szkłeda tysz że ni mómë za wiele warsz’tatóf lëteraććich, kłynsk robi w tim czierënku „Zymk”, kłynsk Pioter Dzekanowszczi z Bëtowa, ale to wcyk je malo. To bë so pszëda jisz wicy, ne i krytyka literacky,  ło to co jy gydaja łed samiło zyczątku zymku, ni ma niżódnyj, no, nie tak do kuńca niżódnyj krytyczi lëteraćći bo teryska dzynka profesorowi ze Slëpska më kunsk wicyj wimë.                

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS