Kaszubszczyzna | Kaszuby południowe
Kaszuby południowe

Geografia regionu

Historia regionu
Dzieje wsi
Czyczkowy
Kościerzyna
Łubiana

Region dziś
Wieś dziś
Czyczkowy
Kościerzyna
Łubiana

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Czyczkowy
Tekst 1
Kościerzyna
Tekst 2

Łubiana
Tekst 3

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
I. Kultura niematerialna Kaszub
II. Kultura materialna Kaszub
Literatura

Omawiany teren to część powiatów: kościerskiego, chojnickiego, tucholskiego i bytowskiego oraz człuchowskiego. Graniczne jednostki administracyjne wyznaczające południowy kres Kaszub to: Tuchomie, Lipnica, Przechlewo, Konarzyny, Brusy, Karsin, Kościerzyna. W obręb Kaszub Południowych wchodzą dwie krainy: Zabory i Gochy. Na południu leżą Chojnice, miasto nazywane Bramą Kaszub.     

       Powiększ mapę

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS