Kaszubszczyzna | Kaszuby środkowe
Kaszuby środkowe

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
Cewice
Leźno
Kartuzy
Region dziś
Wieś dziś
Cewice
Leźno
Kartuzy

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Leźno
Tekst 1
Cewice
Tekst 2
Kartuzy
Tekst 3

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
I. Kultura niematerialna Kaszub
II. Kultura materialna Kaszub
Literatura

Omawiany teren zwany jest „Sercem Kaszub”  ze względu na jego centralne położenie i z powodu wyjątkowo pięknych walorów krajobrazowych, które tworzą Wzgórza Szymbarskie, z najwyższym punktem, Wieżycą – 329 m n.p.m., i z uwagi na polodowcowe doliny z licznymi jeziorami rynnowymi, ułożonymi w kompleks tzw. Kółka Raduńskiego. Z powodu niezwykłej rzeźby terenu i jego atrakcji geograficznych wzięła się inna nazwa tego obszaru: Szwajcaria Kaszubska. Liczne jeziora polodowcowe i rzeki przyczyniają się do ożywienia ruchu turystycznego.

 Powiększ mapę

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS