Mapa serwisu | Wieś dziś Wola Sufczyńska

Wieś Wola Sufczyńska dziś

Katarzyna Sornat

Nazwa wsi oraz gwarowa postać jej D i Msc: Wola Sufczyńska (gw. Wola Sufcyńsko), Woli Sufczyńskiej (gw. Woli Sufcyńskiej), w Woli Sufczyńskiej (gw. w Woli Sufcyńskiej).
Parafia: Św. Trójcy w Kołbieli.
Gmina: Kołbiel.
Powiat: otwocki.
Województwo: mazowieckie.
W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa siedleckiego.
Położenie: Niewielka wieś położona około 50 km na południowy wschód od Warszawy. Wola Sufczyńska znajduje się na terenie płaskim, typowo nizinnym. W krajobrazie wsi dominują rozległe doliny łąkowe oraz tereny upraw rolnych, otoczone malowniczymi kompleksami lasów mieszanych.
Liczba mieszkańców: 253.
Liczba domów: 55.
Powierzchnia wsi: ok. 320 ha.
Wsie sąsiadujące: Sufczyn, Gadka, Głupianka, Radachówka.
Wola Sufczyńska znajduje się na obszarze gwarowym Mazowsza bliższego.
 
 
Mieszkańcy Woli Sufczyńskiej, podobnie jak mieszkańcy sąsiednich wiosek, z troską dbają o zachowanie miejscowych tradycji ludowych. Chętnie uczestniczą oni w lokalnych uroczystościach kościelnych i rodzinnych, w zabawach tanecznych, a także w dorocznych dożynkach gminnych, podczas których, wraz z przedstawicielami innych wsi prezentują samodzielnie przygotowane na tę okoliczność wieńce dożynkowe.

Źródło: Zugaj L. i Budyta A., Małe Ojczyzny. Historia gminy Kołbiel. Lublin – Kołbiel 2006, s. 60-61. (historia wsi Wola Sufczyńska).
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS