Mapa serwisu | Dzieje wsi (Kryry)


Kryry - Dzieje wsi

Monika Kresa

 
Kryry to wieś położona w woj. śląskim, pow. pszczyńskim w gminie Suszec. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1380 – została założona najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIV wieku podczas najsilniejszej kolonizacji ziemi pszczyńskiej. Wówczas powstały 23 (wg innych źródeł 24) gospodarstwa oraz folwark założyciela wsi (wolnego sołtysa) i karczma.
Przez wieś prowadziło odgałęzienie szlaku: Kraków – Pszczyna – Racibórz – Wrocław. Obok karczmy było myto drogowe. Ślady tego traktu, liczące dziś w sumie 3 km, miejscowi do tej pory nazywają „Wielóm Drógóm”.
W pierwszej połowie XIX wieku mieszkańcy wybudowali tu kościółek i budynek szkoły. U schyłku zaś wieku XIX bracia Garusowie założyli w Kyrach jedną z pierwszych na Górnym Śląsku wiejskich bibliotek. Również w XIX wieku we wsi powstał sklep spółdzielczy „Konsum” – pierwsza tego rodzaju placówka na ziemi pszczyńskiej, która bardzo szybko została zlikwidowana przez władze pruskie. Po uwłaszczeniu chłopów, książę pszczyński zbudował na swych kryrskich polach wzorowy folwark, który nazwano Heinrichshofem.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS