Mapa serwisu | Historia wsi (Krzczeń)

Historia wsi Krzczeń

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

Krzczeń jest najprawdopodobniej stosunkowo nową miejscowością. Najstarszy zapis o miejscowości Krzczeń pochodzi z 1877 r., z pracy I. Zinberga Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków... Natomiast strona internetowa gminy Ludwin jako datę założenia wsi podaje okolice 1915 r. Słownik geograficzny… nie podaje żadnych informacji o miejscowości poza odnotowaniem jej istnienia (SG IV, 771).
W Krzczeniu znajduje się cmentarz z czasów II wojny światowej.
Nazwa miejscowości jest niejasna. Pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Krzczan, Chrszczon (SSNO I, 342) z sufiksem - lub też od nazwy jeziora, nad którym wieś jest położona (Nazwy miejscowe... V, 380).
 
Literatura:
Kosyl Czesław, Nazwy miejscowe dawnego województwa lubelskiego, Wrocław 1978.
Nazwy miejscowe… – Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, pod red. Kazimierza Rymuta, t. 1—7, Kraków 1996—2007.
SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, t. I—XV, Warszawa 1880—1914
SSNO – Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. Witolda Taszyckiego, t. 1—7, Wrocław 1965—1987.
Zinberg I., Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków..., t. I—II, Warszawa 1877.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS