Mapa serwisu | Dzieje wsi (Niedziałowice)

Dzieje wsi Niedziałowice

Marta Chrząstek


 
 
 
Wieś Niedziałowice leży w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Rejowiec. W siódmym tomie Słownika Geograficznego Ziem Polskich i innych krajów słowiańskich wydany nakładem Władysława Walewskiego w r. 1886, widnieje informacja, że w owych czasach wieś miała 1010 mórg ziemi dworskich i 81 włościańskich. Po dawnych zabudowaniach dworskich pozostały do dziś jedynie okalające je dawniej lipy oraz sad.
W latach dwudziestych XIX wieku miejscowość należała do starostwa krasnostawskiego i była zamieszkiwana przez Niemców. Niedziałowice widnieją także na mapie dóbr Rejowiec sporządzonej na potrzeby Woronieckich w 1857 roku.
Nazwa wsi jest nazwą patronimiczną, o czym świadczy sufiks -owice. Próbując ustalić etymologię nazwy, można domniemać, że właścicielem majątku była osoba o imieniu Niedział, jego spadkobierca nazywał się Niedziałowic, a potomkowie Niedziałowice. Stąd nazwa wsi.
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS