Mapa serwisu | Ruda

Historia wsi - Wieś Ruda

Justyna Garczyńska

Wieś Ruda bierze swoją nazwę prawdopodobnie od występujących w okolicy złóż rudy darniowej. W sąsiedztwie wsi archeolodzy odkryli ślady wytopu żelaza związane z rozwijąjącą się między III w.p.n.e a V w. n. e, także na terenach Mazowsza, kulturą przeworską.
W sierpniu 1920 r. m.in. na przedpolach Rudy rozegrały się działania zbrojne, które przeszły do historii pod nazwą Bitwy Warszawskiej, stanowiącej kulminacyjny moment wojny polsko-sowieckiej.
 
 
Fotografie: Koło historyczne Wiarus
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS