Mapa serwisu | Istrumenty muzyczne

Istrumenty muzyczne

Elżbieta Krasnodębska

           

Fot. 214.
Szczególną ozdobnością odznaczały się gajdy śląskie występujące w Beskidzie Śląskim oraz dudy żywieckie. Miejscowi twórcy ludowi wykonywali również: trąby pasterskie, tzw. trombity, rogi, fujary, piszczałki, terkotki, klekotki oraz gliniane okaryny i gwizdki.

{FILM XIISL przedstawiający grę na instrumencie ludowym}
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS