Mapa serwisu | Tekst 2

Tekst gwarowy — Jurgów, Z. Ciągwa 2

Halina Karaś   
Tekst nagrała Halina Karaś i Izabela Stąpor. Przepisała Monika Kresa, weryfikacja zapisu i opracowanie – Halina Karaś.

Informatorka: Zofia Ciągwa - ur. w 1949 r. w Czarnej Górze (sąsiedniej wsi spiskiej). Rodzice też pochodzili z Czarnej Góry, tam całe życie mieszkali i pracowali na roli. Mąż także pochodził z Czarnej Góry (rolnik). Pani Zofia Ciągwa ma wykształcenie podstawowe niepełne. Pracowała w rolnictwie, w szpitalu w Zakopanem jako salowa, rękodzielniczo dla Cepelii, czasowo również na Słowacji przy sadzeniu drzew. Na Słowacji ma część rodziny. W Jurgowie mieszka wraz z dorosłymi dziećmi i ich rodzinami.

 

 

Moskole


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 

A chleb pani piekła?
M¦oskole
piecym i
dzisiok jesce, kie tak
p¦ytajom dzieci zeby, |upiecies babko m|oskole. To |upiecym jak tak ziemiaki zostanom. A taki chleb w piecu, bo jo ni mom takiego pieca juz. Bo to musi być taki n|a dole piec i to sie tak w|suwało. Na to m|usiało być tako z|robiono tako d|rewniano ł|opata specjalnie d|o tego i taki ciosek sie n|azywoł, coś potym
ł¦odgarnuwoł toto. To my juz taki tu pieców ni momy teroz
w¦ystawionyk. Bo to musiały być inkse piece na to. Na te m|oskole. Taki moskol na blacha(ch) to. U teroz jag jesce my robili, w onyk gojak takie robium festyny to duzo
p¦iecyme i tam i potym m|oskole z bryndzom c·i z masłym. No to s|przedajom tam. No bo to tak jest t|radyc·ijne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS